Voorwaarden

Duidelijke afspraken bevorderen een goede samenwerking. Download hier de huidige ‘Algemene voorwaarden reservatie dj-service’ met de essentie van het privacybeleid:

 


Privacybeleid

‘Dj’s on the road’ is een merk van, en deze website is eigendom van:
HUYGHEBAERT Sandy
Zandvoordedorpstraat 60
8400 Oostende
BE 0781.106.653

Door uw bezoek verklaart u zich akkoord met de hier beschreven voorwaarden en het privacybeleid.

Intellectuele eigendom
De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, beelden en teksten horen toe aan Sandy Huyghebaert of rechthoudende derden.

Aansprakelijkheid
De informatie op deze website is van algemene aard. U kan deze niet als juridisch advies beschouwen. De eigenaar levert grote inspanningen om de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en het op datum zijn van de informatie te bewaken. U kan de eigenaar niet aansprakelijk stellen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van informatie op deze website, of informatie via toegevoegde hyperlinks naar websites van derden.

Veiligheid
Sandy Huyghebaert hecht veel belang aan uw privacy en het is dan ook zijn verantwoordelijkheid om uw privacy zo optimaal mogelijk te beschermen. Deze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat (https-adres) om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Passende maatregelen zorgen ervoor om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Cookies
Een cookie verzamelt geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres of leeftijd, maar kan wel uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag onthouden. Deze voorkeuren worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, of leeftijd, maar aan een IP-adres. Een cookie kan geen persoonlijke gegevens van uw computer ophalen. Cookies op https://djsontheroad.be/ hebben enkel als doel om de website goed te laten functioneren, deze te optimaliseren en uw gebruikservaring (bv. snelheid) te verbeteren. Uw bezoek is volledig anoniem. Derden krijgen geen toestemming om eventuele data te delen voor andere doelen.

Verwerken van gegevens via contactformulieren (en e-mail)
Deze website slaat geen persoonsgegevens op. Uw verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, plaats en datum) via een contactformulier (e-mail) worden verstuurd en opgeslagen in e-mailverkeer en ook genoteerd in de tekst van de eventuele individuele reservatie. Ze zijn bestemd voor voorstellen, afspraken en boekhouding over uw specifieke event. Het bewaren van die gegevens vindt plaats via beveiligde digitale opslag tot 3 jaar na uw event. Facturatiegegevens blijven bewaard zolang de wetgever voorschrijft. U verklaart zich akkoord om uw verstrekte persoonsgegevens aan een vervangende uitvoerder te laten meedelen als dat nodig is. U kunt inzage (kopie) of het wissen van uw gegevens aanvragen.

Verwerken van gegevens via WhatsApp, Messenger, Instagram of ander gelijkaardig contactmedium
Uw verstrekte persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer, email, plaats en datum) via apps en sociale media vallen onder de specifieke gebruiksregels van de uitgever van het medium. Ze worden met dezelfde zorg behandeld bij verdere verwerking zoals ontvangen gegevens via contactformulier (en e-mail).

Beeld- en geluidsopnames
Opdrachtgevers verleenden toelating om reclame te voeren en om beeld- en geluidopnames voor dit doel te maken tijdens optredens. Elk individu behoudt het recht om toestemming voor een persoonlijke foto (of video) te weigeren.

Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank(en)
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil is enkel de arrondissementsrechtbank van de eigenaar bevoegd.

Contact
Richt uw nieuwe/eerste aanvraag met voorkeur via het contactformulier vraag het aan
Richt uw eventuele privacyvragen (of klacht) nadien schriftelijk aan: info@djsontheroad.be